Ventilační systémy

Ventilační systém je jeden z nejdůležitějších prvků pro Indoor pěstování. Můžete mít kvalitní semínka, substráty, super osvětlení a celkově pěstební systém, ale pokud nedokážete zajistit správnou ventilaci, je vám tohle všechno k ničemu.

 

   Jeden z prvních důvodu je regulace teploty. Hlavně pokud používáte vysokotlaké sodíkové výbojky, které vytváří velké množství tepelné energie, pak se tento článek týká právě vás. Při vysokých teplotách může dojít k poškození struktury rostliny, tím k zpomaleném vývoj a sklizeň bude mnohonásobně menší, než jaké by jste dosáhli v dobře fungující pěstírně. Vše je dáno fungováním rostliny a jejího metabolismu.

   U menších pěstíren stačí na výměnu příliš teplého vzduchu za chladnější obyčejné axiální přívodní / odtahové ventilátory. Protože se teplý vzduch drží hlavně ve vrchní části, bylo by vhodné umístit přívodní ventilátor do spodní části a odtahový potom do horní části. Teplota by se v pěstírně měla pohybovat v rozmezí od 20 do 25°C. V případě že obohacujete atmosféru o CO2, udržujte teplotu mezi 25 a 30°C. 

   Pokud nemáte dostatek času v pěstírně pravidelně kontrolovat teplotu, bylo by vhodné pořídit si termostat s regulátorem otáček ventilátoru, který teplotu ohlídá za vás.

01

Odtahový ventilátor TT 100 - 145/187m3

02

Axiální přívodní ventilátor VKO 185m3/h

   Druhým velmi důležitým důvodem je optimální úroveň relativní vlhkosti vzduchu. Nedostatečná ventilace může vést k příliš vysoké vlhkosti, což by mohlo způsobovat vznik plísní a zpomalení transpirace.  Při vegetativní fázi by měla být vlhkost kolem 60%. Pokud jsou rostliny malé, můžeme vlhko zvyšovat za pomocí zvlhčovače. Během fázi kvetení ale udržujte vlhkost nižší, kolem 40%, ke konci kvetení můžete vlhkost snížit ještě mnohem více. Ve většině případů je přílišná vlhkost způsobena nedostatečným odsávání vzduchu.

   Na rozdíl od teploty není nutné sledovat vlhkost neustále, k jejím  změnám totiž nedochází tak rychle.  Pro menší pěstírnu bude stačit vlhkost sledovat obyčejným vlhkoměrem, nejlépe digitálním. Pokud ale chcete mít jistotu a máte dostatek finančních prostředků, můžete si také pořídit zařízení zvané hygrostat, které funguje podobně jako termostat. 

Pokud máte problém s vlhkostí i přesto, že systém ventilace odsávání funguje správně, problém bude pravděpodobně ve vzduchu, který je nasáván zvenku, nebo pěstební prostředí obecně.

03

Digitální teplo-vlhkoměr se sondou 

   Dalším důležitým faktorem, který se mnohdy zanedbáván je cirkulace vzduchu uvnitř pěstírny. Aby byla teplota a vlhkost vzduchu co nejvíce jednotná, musíme zajistit cirkulaci pomocí ventilátoru, které způsobí proudění a smíchání teplého a vlhkého vzduchu s čerstvým vzduchem z venčí, který je chladnější a sušší. Základní vnitřní ventilační systém se skládá z ventilátoru, které jsou umístěny naproti sobě diagonálně přívodu a odtahu vzduchu.       Tak způsobíme “turbulenci”, která v pěstební prostoru zajistí stejnoměrnou teplotu a koncentraci CO2. Můžeme je umístit i na zem a zamířit ke stropu pěstírny. Snížíme tak hodnotu vlhkost kosti vzduchu způsobenou odpařování vody. Ventilátory můžou být umístěné ve výšce lampy a namířené na odsávací ventilátory.

   Také si musíme uvědomit, že v přírodním prostředí jsou rostliny vystaveny působení větru, díky kterému jsou pak silnější, a proto je důležité tento přírodní jev zařídit i v indoor pěstírně. 

04

Ventilátor RAM  1

   Určitě nesmíme zapomínat ani na samotnou koncentraci oxidu uhličitého. V normálním vzduchu je obsah CO2 asi 0,038%. Bez něj nemůže probíhat fotosyntéza. Vzhledem k tomu, že rostliny oxid uhličitý z pěstírny spotřebovávají, je nutné zajistit jeho obnovu. Docílíte toho samozřejmě přívodem vzduchu z venkovního prostředí. V uzavřeném pěstební prostoru rozměrech 100 x 100 x 200 cm plném rostlin 70 cm vysokých bude zásoba CO2 spotřebována po čtvrt hodině, pokud je CO2 snížena o třetinu fotosyntéza se zastaví a rostlina dále neporoste. 

   Ventilační systém v umělém prostředí musí doplňovat CO2 přívodem čerstvého vzduchu s obsahem CO2 na straně jedné a odsáváním teplého vlhkého vzduchu s nízkým obsahem CO2 na straně druhé. Kyslík je totiž lehčí než oxid uhličitý, který se drží dna pěstebního prostoru. Ventilátory musím mísit vzduch, aby se oxid uhličitý dostal do kontaktu s rostlinami. 

 

   Nedílnou součástí pěstování konopí je i boj s pachem. Nejpoužívanějším a cenově dostupným prostředkem jsou uhlíkové filtry připojené na ventilační potrubí odtahového ventilátoru. Výhoda je hlavně ta, že pohlcují téměř 100% zápachu a možnost měnit samostatnou náplň. Aktivní uhlí ve filtru se mění zhruba jednou ročně. Na co si však musíme dávat pozor je kapacita filtru, která musí být adekvátní výkonu odtahového filtru. 

 

   Dobře fungující ventilace může výrazně ovlivnit i výskyt škůdců. Nedostatečné větrání dělá ideálním prostředím pro létající škůdce, jako jsou například smutnice. Pomocí oscilačního ventilátoru zajistíte neustálý pohyb vzduchu, který vytvoří nepříznivé podmínky pro tyto škůdce. 

 

 

Jaký ventilátor pořídit: 

 

   Výpočet toho, jak výkonný odsávací ventilátory  je potřeba doporučuji, vycházet z odhadu, že při pěstování dosáhnete cca 2/3 výkonů uváděného výrobcem ventilátoru. Vzhledem k tomu by tedy měl být výkon ventilátoru cca o třetinu větší, než jaký vám vyjde normálním výpočtem. Také je zapotřebí uvědomit si, že vzduch by se měl vyměnit několikrát za hodinu. Poslední hodnotu, kterou pro určení vhodného ventilátoru potřebujeme je objem skříně (šířka X hloubka X výška). Co se přívodního ventilátoru týká u malých pěstebních boxů, není jejich použití nutné, stačí malé otvory ve spodní části pěstírny. 

 

   Při vymýšlení ventilačního systému berte v potaz, že všechny informace jsou orientační a pro zdokonalení vaší pěstírny musíte nejdříve sledovat všechny hodnoty a podle toho nadále pěstírnu zdokonalovat. 

Používáme ověření věku Adulto