EET a ochrana

EET a ochrana osobních údajů

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

Ochrana osobních údajů

Bio-farm indoor s.r.o., IČ: 29376131, sídlem Nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín

 

Informace o ochraně osobních údajů

 

Každý člověk je tzv. subjektem osobních údajů a má právo na jejich ochranu. Níže v tomto textu je shrnuto, co z toho pro Vás vyplývá a jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

My, Bio-farm indoor s.r.o., jsme dle právních předpisů tzv. správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména z důvodu uzavírání kupní smlouvy s Vámi nebo na základě Vašeho souhlasu a snažíme se s nimi nakládat tak, aby byla zachována jejich důvěrnost a ochrana dle právních předpisů.

  1. Pro jaký účel Vaše osobní údaje potřebujeme?

Primárně proto, abychom mohli splnit Vaši objednávku zboží, zboží Vám dodat a vyúčtovat.

Pokud s tím souhlasíte, evidujeme Vaše údaje i proto, abychom Vám mohli jako registrovanému zákazníkovi umožnit snazší nákup, nebo abychom Vám mohli zasílat informace o akcích a slevách aj.

  1. Na základě čeho můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaké osobní údaje evidujeme?

Abychom Vás mohli registrovat v databázi zákazníků, nebo Vás obesílat s nabídkou slev aj., musíte s tím nejprve Vy sami souhlasit. Souhlas nám můžete dát prostředctvím registrace nebo při nákupu na našich webových stránkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) daný pro tento účel můžete kdykoli odvolat.

Aby mohlo dojít k vyřízení Vaší objednávky a koupi zboží, nemusíte k tomu udělovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Důvodem pro zpracovávání osobních údajů je již sama nutnost zajištění plnění kupní smlouvy. Dále nás k tomu, abychom evidovali Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, opravňuje to, že musíme plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů (např. z účetních předpisů, nebo při vyřizování reklamace zboží).

Může také nastat situace, kdy sami budeme mít oprávněný zájem na tom, zpracovávat Vaše osobní údaje, a kdy s nimi budeme moci nakládat i bez Vašeho souhlasu. Takové situace mohou plynout např. z potřeby uplatnit pohledávku, když kupující neuhradí cenu zboží. Pokud má subjekt osobních údajů v takovém případě pochybnosti o tom, že důvody správce pro zpracování jsou oprávněné, může proti tomu vznést u správce námitku.

Údaji, které jsou zpravidla nezbytné pro vyřízení objednávky, fakturaci, doručení zboží atd., jsou jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo (a případně IČ a DIČ - u podnikajících fyzických osob). Tyto údaje  za daným účelem předáváme pouze dopravci, který Vám doručuje zboží, a účetní. Při prodeji výrobků, jejichž prodej je možný jen zletilým, zaznamenáváme pro účel ověření splnění podmínky prodeje také informaci o Vašem věku (případně údaje uvedené ve Vašem občanském průkazu, dokládáte-li Vaši zletilost prostřednictvím něj).

  1. Na jak dlouho údaje evidujeme?

Doba, po kterou jsou údaje evidovány za účelem splnění smlouvy nebo splnění právní povinnosti správce, vyplývá z právních předpisů, které předepisující např. povinnost archivace daňových a účetních dokladů. Maximální doba zpracovávání je 10 let.

Po dobu 10 let budou zpracovávány i údaje, k jejichž zpracování dáte svůj souhlas. Tuto dobu můžete samozřejmě zkrátit tím, že svůj souhlas odvoláte.

  1. Jaká máte další práva?

Máte právo na informaci o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud zpracováváme, musí Vám být tyto údaje na Vaši žádost zpřístupněny, stejně jako informace o účelu a době jejich zpracovávání, o Vašich právech aj.

Pokud jsou údaje, které o Vás evidujeme, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, budou po tomto zjištění (poté, co na to upozorníte) bez zbytečného odkladu opraveny a doplněny.

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, a to zejména jestliže osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly evidovány, nebo jestliže odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (a není již žádný jiný důvod opravňující k evidenci Vašich údajů). Ve stanovených případech máte také právo na to, abychom nakládání s Vašimi údaji omezili.

Subjekt osobních údajů může podat stížnost k dozorovému orgánu. Tím je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochranu osobních údajů a práva těch, jejichž údaje jsou zpracovávány, upravuje především tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

  1. Kontaktní údaje na nás – tj. na správce osobních údajů

Bio-farm indoor s.r.o

sídlem Nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín

IČ: 29376131

DIČ (VAT): CZ29376131

E-mail: distribuce@bio-farm.cz

Mobil (prodejna): 732 578 316

Používáme ověření věku Adulto