Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu Bio-farm indoor umístěného na webových stránkách www.bio-farm.cz mezi společností Bio-farm indoor s.r.o. jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím.

 

Pokud jste jako kupující fyzickou osobou a uzavíráte smlouvu (nakupujete na e-shopu) mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jste spotřebitelem a smlouva je spotřebitelskou smlouvou. V takovém případě se na Vás vztahuje ochrana spotřebitele podle příslušných právních předpisů a jako spotřebitel máte zvláštní práva (viz dále v obchodních podmínkách).

 

Zasláním objednávky, resp. potvrzením na webových stránkách stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Obchodní podmínky se mohou v průběhu času měnit, Vaše práva a povinnosti se však budou řídit vždy obchodními podmínkami ve znění účinném v době Vašeho nákupu.

 

 

 1. PRODÁVAJÍCÍ

 

Provozovatelem internetového obchodu www.bio-farm.cz je společnost:

 

Bio-farm indoor s.r.o

 

sídlem Nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76734

IČ: 29376131

DIČ (VAT): CZ29376131

 

E-mail: distribuce@bio-farm.cz

Mobil (prodejna): 732 578 316

 

 

 1. OBJEDNÁVKA – KUPNÍ SMLOUVA

 

2.1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím zadání veškerých potřebných informací na webových stránkách e-shopu, zejména uvedením počtu kusů vybraného zboží, volbou způsobu platby, doručení, uvedením kontaktních údajů.

Objednávku lze uskutečnit i bez toho, že by se kupující v e-shopu registroval, ale musí mít minimálně 18 let věk.

 

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky je zpravidla zasíláno na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující uhradí kupní cenu nebo převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).

 

Všechno zboží určené k prodeji, je omezeno pouze pro osoby starší 18 let,  to znamená, že bude kupní smlouva uzavřena jen při splnění této podmínky. Kupující v takovém případě musí stvrdit, že je starší 18 let. Prodávající má právo žádat o prokázání dosažení věku 18 let a objednávku, u níž nebylo prokázáno dosažení věku 18 let, může odmítnout.

 

2.2. Čím se řídí právní vztah

 

Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí:

- podmínkami a pokyny uvedenými na webových stránkách e-shopu, zejména při uzavírání smlouvy,

- objednávkou a jejím přijetím,

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a povinnosti,

- reklamačním řádem, podle kterého se postupuje při reklamaci zboží a který je součástí těchto obchodních podmínek,

a také zejména těmito právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud je kupující spotřebitelem).

 

Pokud se bydliště nebo sídlo kupujícího nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, bude se právní vztah řídit českým právem.

 

2.3. Zrušení objednávky

 

Kupující může objednávku, kterou prodávající dosud nepřijal (tzn., že kupujícímu nebylo zasláno přijetí objednávky), zrušit telefonicky nebo e‑mailem.  Objednávky, které již byly prodávajícím přijaty, jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je však možné po dohodě s prodávajícím; prodávající má při takovém zrušení (pokud kupující nemá postavení spotřebitele s právem odstoupit od smlouvy – viz dále) nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil, nebo k zajištění storna objednávky musí vynaložit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo odstoupit od smlouvy, pokud se dané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží, nebo v případě, že cena uvedená na webových stránkách e-shopu je neaktuální či chybná.  V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody na dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu a mezi prodávajícím a kupujícím nedojde k dohodě na dalším postupu (např. zaslání jiného zboží), bude kupujícímu zaplacená částka převedena zpět na jeho účet.

Prodávající má také právo na storno objednávky, resp. odstoupení od smlouvy, jestliže kupující neposkytuje součinnost za účelem dodání zboží, nebo vznikla pochybnost o tom, že bude za zboží zaplaceno, nebo že bude doručeno osobě starší 18 let (jde-li o zboží, jehož prodej je podmíněn věkem).

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍCH

 

Za účelem vyřízení Vaší objednávky musí prodávající samozřejmě nakládat s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo). Ke zpracování těchto kontaktních údajů pro daný účel není potřeba Váš souhlas. Oprávnění k nakládání s nimi vyplývá primárně z toho, že je uzavírána kupní smlouva.

Prodávající zpracovává Vaše osobní údaje tak, aby nebyla ohrožena jejich důvěrnost a pouze v souladu s účelem, pro který jich je zapotřebí. Za účelem doručení zboží předává kontaktní údaje dopravci.

Více informací o zpracovávání a ochraně osobních údajů naleznete zde.

 

 1. PLATBA ZA ZBOŽÍ

 

Objednané zboží lze uhradit těmito způsoby: hotově (při osobním odběru), dobírkou (při převzetí zásilky od dopravce), převodem na účet (platba předem). Způsob úhrady lze vybrat při objednávce.

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky; platba se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Přijetím obchodních podmínek, tj. objednáním si zboží v e-shopu, kupující uděluje souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Doba a podoba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Způsob dodání zboží může kupující zvolit v objednávce. Při výběru způsobu dodání zboží je kupující informován o ceně dopravy, již je povinen zaplatit.

 

U neskladného, těžkého nebo jinak špatně přepravitelného zboží může být cena za dopravu zvýšena, nebo může být dodání omezeno pouze na osobní odběr. Toto oznámí prodávající kupujícímu před odesláním zboží; kupující má možnost odstoupit od smlouvy, nebude-li souhlasit s cenou dopravy, nebo nedohodne-li se s prodávajícím na způsobu dodání zboží.

 

Osobní odběr zboží je možný v prodejně Bio-farm indoor ve Zlíně, a to v době, kde je prodejna otevřena, nebo po dohodě mimo tuto dobu. Je-li zboží na skladě, lze si zboží vyzvednout již v den objednávky. V ostatních případech bude prodávající kupujícího informovat o možnosti vyzvednutí si zboží.

 

Při doručování zboží je zboží, které je skladem, expedováno zpravidla následující pracovní den od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na účet (při bezhotovostní platbě). Zboží, které není skladem, je expedováno, jakmile je to možné. O přesnějším datu prodávající kupujícího informuje. Zásilka je obvykle doručena do tří pracovních dnů od odeslání. O odeslání je kupující informován.

 

Pokud nebude kupující při doručování zboží zastižen, obdrží oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedeném depu, nebo požádat dopravce o opětovné doručení. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než sjednaným způsobem, vzniká kupujícímu povinnost uhradit případné náklady spojené s takovým doručováním.

 

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je zboží kupujícímu doručeno, nebo kdy si je převzal v prodejně. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

 

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i prodávajícího. Pokud kupující odmítne zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

 

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale bezdůvodně tak neučinil) na kupujícího přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem jeho převzetí (za podmínky zaplacení kupní ceny).

 

V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, nebo si je nevyzvedne, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s balením, zasíláním či uskladněním zboží, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Dále má prodávající v takovém případě právo požadovat, aby kupující zboží převzal a zaplatil, nebo může prodávající od smlouvy odstoupit.

 

 1. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující, pokud je v postavení spotřebitele, může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (Toto právo v některých případech spotřebitel nemá – viz níže). Odstoupení od smlouvy kupující nemusí nijak zdůvodňovat.

Není možné odstoupit od smlouvy v případech vyjmenovaných v § 1837 občanského zákoníku. Nelze odstoupit např. při nákupu zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyjme a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Oznámení o odstoupení je nejlépe učinit písemně (lze i e-mailem), na adresu prodávajícího, s tím, že kupující jednoznačně uvede, že odstupuje od smlouvy a číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.  Kupující může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je přílohou nařízení vlády č. 363/2013 Sb., není to však jeho povinnost. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje před uplynutím 14denní lhůty oznámení o odstoupení odeslat.

 

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy) na adresu prodávajícího vrátit zakoupené zboží. Přímé náklady na vrácení zboží (zabalení, poslání) nese kupující. Nevracejte zboží jeho zasláním prodávajícímu na dobírku, prodávající není povinen takto doručované zboží převzít. Zboží lze vrátit také přímo na prodejně Bio-farm indoor ve Zlíně.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží (Nepředložení některého z uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek).

Při zasílání zboží by je měl kupující zabalit do vhodného obalu a tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Kupující nese riziko nebezpečí škody na vráceném zboží až do okamžiku jeho předání prodávajícímu, tzn. i během přepravy.

 

Prodávající vrátí kupujícímu všechny peníze, které od kupujícího obdržel (tzn. kupní cenu i náklady na dodání zboží kupujícímu). Náklady na dodání zboží prodávající vrací jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu ze způsobů dodání zboží, který mohl kupující při objednávce zboží zvolit.  Prodávající je povinen vrátit peníze bez zbytečného odkladu od odstoupení od smlouvy (nejpozději do 14 dnů), není však povinen vrátit je dříve, než kupující vrátí zboží, nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu zaslal. Peníze jsou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, nebo jiným způsobem, se kterým kupující souhlas a kterým mu nevzniknou další náklady. na jakém se prodávající a kupující domluví.

 

14denní lhůta k odstoupení od smlouvy a vrácení zboží slouží spotřebiteli, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, které mu bylo doručeno, tak, jak by to mohl udělat při nákupu v kamenné prodejně. Pokud by kupující se zbožím nakládal jinak, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované apod., je oprávněn započíst svůj nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

 

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a (je-li spotřebitelem) § 2158 až 2174 občanského zákoníku.

 

7.1. Za jaké vady prodávající odpovídá

 

Prodávající odpovídá za to, že bylo dodáno to zboží, které si kupující objednal, a že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že:

- zboží má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-  zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Prodávající odpovídá za to, že zboží bude takto v pořádku v době, kdy kupující zboží převzal.

Dále prodávající odpovídá za to, že se u zboží vady nevyskytnou v záruční době.

 

Za vadu zboží nelze považovat např. rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. (Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího (spotřebitele), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.)

 

Za vadu zboží samozřejmě nelze považovat to, že se věc zužívá nebo zkazí, když půjde o zboží s omezenou trvalivostí nebo použitelé jen po určitou uvedenou dobou.

 

7.2. Délka záruční doby

 

Záruční doba trvá dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webových stránkách e-shopu nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

Pokud je na zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do skončení této doby.

 

7.3. Práva kupujícího při vadě zboží

 

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku kupujícímu náleží zejména následující práva z vadného plnění:

 1. Doplnění toho, co chybí - Pokud je dodáno zboží v menším množství, než jak bylo objednáno, nebo je dodáno nekompletní zboží, má kupující právo na doplnění toho, co chybí.
 2. Oprava věci - Pokud je dodáno zboží, u něhož je odstranitelná vada, má kupující právo na to, aby vada byla odstraněna.
 3. Výměna zboží - Pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady a vada neznamená pouze nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo, aby mu bylo za vadné zboží dodáno zboží nové bez vad. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 4. Sleva z kupní ceny - Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, a to ať už jde o vadu odstranitelnou, nebo neodstranitelnou.
 5. Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) – Kupující může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz pouze za předpokladu, že:

- dodání zboží, u něhož se projevila vada, zakládá podstatné porušení smlouvy (viz § 2106 a § 2002 občanského zákoníku), nebo

- prodávající není schopen zajistit opravu věci ani není schopen zboží s vadou, pro kterou nelze věc řádně užívat, vyměnit (např. zboží se již nedodává), nebo

- vady se na věci vyskytují opakovaně i po záručních opravách (na stejné věci 3x stejná vada, nebo 4x různá vada) nebo vad je více najednou (4 různé vady na jednom výrobku v okamžiku reklamace), nebo

- prodávající nedodržel 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace (pokud se nedohodl s kupujícím na delší lhůtě).

 

 

 

Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že kupující vrátí věc v tom stavu, v jakém ji obdržel, s přihlédnutím k obvyklému užívání věci.

 

7.4. Kdy kupující práva z vady nemá

 

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

- o vadě před převzetím věci věděl,

- vadu sám způsobil, 

- uplynula záruční doba.

Dále, záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

- opotřebení věci způsobené jeho obvyklým užíváním,

- vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu apod,

- vady, pro které byla kupujícímu poskytnuta nižší cena zboží,

- vady či stav věci, vyplývající z povahy věci.

 

7.5. Postup při reklamaci

 

Kupující by měl reklamovat zboží bez zbytečného odkladu od zjištění vady, a to jednak tak, že sdělí, jakou vadu zboží vytýká (případně oznámí, jak se vada projevuje), a jednak uvede, jaké právo z vadného plnění uplatňuje (oprava věci, sleva, aj.).

Reklamaci lze uplatnit buď donesením věci na prodejnu, nebo jejím zasláním na adresu prodávajího.

Při zasílání reklamovaného zboží pro rychlejší vyřízení reklamace informujte prodávajího předem telefonicky nebo e-mailem. Zasílané zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění vyřízení reklamace ke zboží přiložte doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument (nebo jeho kopii) prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Neposílejte zboží na dobírku, nebylo by převzato. O obdržení reklamovaného zboží prodávající kupujícího obratem informuje.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z vady zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

O doručené reklamaci rozhoduje prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodli na delší lhůtě.

Pokud kupující zvolil právo, které mu nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (např. žádá opravu, ale vada je neodstranitelná), prodávající kupujícího o tom vyrozumí a kupující může zvolit jiné, vadě odpovídající právo.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2018.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek, a za Váš nákup.

 

Bio-farm indoor s.r.o

 

Používáme ověření věku Adulto