Látky pomáhajicí k bohatší a kvalitnější úrodě

Každý vášnivý zahradník se snaží neustále vylepšovat své pěstební postupy tak, aby zvyšoval výnos i kvality své úrody. Vše se samozřejmě odvíjí od správného postupu vytvoření fotosyntézy. O nejdůležitějších živinách, stopových prvků a jak s nimi zacházet, si řekneme v následujícím článku. Fotosyntéza je složitý chemický proces, při kterém rostlina využívá fotosynteticky aktivní záření, vodu, CO2 a živiny k tomu, aby si vyráběla cukr pro svůj vlastní život, tedy růst, kvetení a dozrávání. Nejen cukru vzniká při fotosyntéze, ale také kyslík, který rostliny vypouštějí do ovzduší. Bez něj bychom zase nemohli žít my lidé ani další živočichové. Úkolem každého správného zahradníka je tedy proces fotosyntézy co nejvíce podporovat a snažit se o jeho co nejvyšší efektivitu. Dnes vynecháme světelné podmínky a oxid uhličitý a zaměříme se na důležité živiny.

 

N-P-K

 

Dusík (N), fosfor (P) a draslík (K) jsou základní živiny, potřebné k pěstování silných a zdravých rostlin. Tyto prvky jsou zastoupeny v drtivé většině pevných i kapalných hnojiv a také správně připraveném pěstebním substrátu. Nedostatek, nebo nadbytek jednoho z uvedených prvků může mít hrozné následky. Dusík ovlivňuje celkový růst rostliny a nejvíce je ho potřeba během fáze růstu. Rostliny s dostatkem dusíkatých látek, rychle rostou a mají velké zelené listy. Naopak nedostatek dusíku se projevuje zpomaleným růstem a postupným žloutnutím listů. Fosfor je látka nezbytná pro všechny organizmy žijící na naší planetě. Je součást rostlinné DNA a pohání v ní systém, který rozvádí energii uvnitř rostliny a má velký význam pro vývoj květů. Draslík je zase důležitý pro výměně sacharidů, díky které mají rostliny silné stěny buněk a silnější pletivo. Nesmíme zapomenout ani na to, že draslík zlepšuje využití dusíku a do značné míry podporuje silnější růst kořenového systému. Draslík potřebuje rostlina během celého životního cyklu.

Větší množství ve fázi květu podporuje, společně s fosforem, tvorbu větších květů. Všechny tři prvky hrají hlavní roli při fotosyntéze.

Ve fázi kvetení je vhodné zvýšit rostlinám dávku fosforu a draslíku, kvůli podpoře tvorby květů. Praktikuje to velká většina profesionálních pěstitelů rostlin.

 01

Grotek Monster bloom - vysoký obsah PK 

02

Canna Mono - Dusík 1

Křemík

 

Řada studií ukázala, že rostliny v půdě bohaté na křemík mnohem lépe vyvíjí. Křemík je nepostradatelnou látkou, která posiluje buněčné stěny. Rostliny tak získávají větší odolnost vůči infekčním chorobám, plísním a nepříznivým vlivům počasí. Křemík navíc stimuluje vstřebávání dalších živin, například fosforu, o jehož významu jsme se už zmiňovali. Jeho přidáním podpoříte zdravý vývoj rostlin a dodáte více energie pro růst a kvetení. Křemík je vhodné rostlinám dodávat ve formě hydrolyzovaného roztoku oxidu křemičitého.

03

Grotek Pro-Silicate

Aminokyseliny

 

Aminokyseliny jsou nedílnou součástí dusíku v pěstebním médiu. Příjem aminokyselin je důležitý pro správný průběh fotosyntézy, a tedy i očekávanou hmotnost úrody a její kvalitu. Organické aminokyseliny navíc zvyšují přirozenou odolnost a zdraví rostlin, podporují rychlejší a mohutnější tvorbu květů, zlepšují jejich kořenovou aktivitu a usnadňují rostlinám příjem primárních i sekundárních biogenních prvků.

04

Metrop AminoXtreme

Používáme ověření věku Adulto