Jak správně zavlažovat substrát

Každý, kdo je úplný začátečník, doporučujeme pěstovat v substrátu, který vám pomůže zvládnout případné chyby. Při zavlažování substrátů nepotřebujete žádné měřící přístroje. Pěstování v půdě je ze začátku tou nejmíň nákladnou variantou, ale i u pěstování v půdním substrátu můžete snadno udělat chybu. Úplně první z nich je ta, že nakoupíte semínka za několik tisíc, ale nakoupíte úplně obyčejný substrát za pár korun.  Každý, kdo má zkušenosti s pěstováním, vám řekne, že investice do kvalitního substrátu je tou nejlepší. Lépe řečeno, jakýkoliv značkový výrobek je lepší, a to samé platí i u substrátů zakoupených v zahradním centru. Existují však druhy půdy, které vyhovují specifickým klimatickým podmínkám. Například ve velmi suché pěstírně nemusíme používat perlit, protože prostředí je samo o sobě podporuje odpařování. Pěstitelé, kteří své rostliny pravidelně zavlažují, by naopak měli smíchat půdu s velkým množstvím perlitu.

Dnes si řekneme o tom, jak byste měli správně dodávat vodu do substrátů. I když investujete spoustu peněz do celkového pěstování, špatným zavlažováním můžete výnos snížit až o polovinu. Jsou lidé, kteří zalévají rostliny každý den, dokud voda nevytéká. Jiní lidé zavlažují, když listy začnou na rostlinách viset směrem dolů, a dokonce i ti, kteří se jednoduše na internetu dozvěděli, že když rostlina dosáhne určité velikosti, měli by dodat 200 ml vody, což je špatně, protože zavlažování závisí na počáteční klimatické situaci a typu květináče.

V první řadě by se mělo zvažovat o tom, jaké jsou optimální podmínky pro rozvoj hlavní části rostliny. Rostlina může růst až na velikost, která vzájemně souvisí s prostorem, kde se vyvíjí kořeny, což však závisí na velikosti květináče a na použitém substrátu. Teplota půdy by měla být v rozmezí 18 až 23 °C, hodnota pH by měla být mezi 5,5 a 6,5 a hodnota EC by měla odpovídat fázi růstu a měla by být dosažena požadovaným množstvím živin a stopových prvků. I když jsou podmínky optimální, nemusí to stačit. Květináč by měl být dostatečně velký na poměr vody a vzduchu, které mají kořeny dostat. Pokud je květináč plný vody a kořeny nemají dostatek vzduchu, přestanou plnit svou funkci, rostlina přestane růst a bude značně poškozena. Pokud je ale půda suchá, kořeny se poškodí a ani v tomto případě rostlina neporoste a listy zežloutnou. Nejlepší situace je, když je půda mokrá, ale ne příliš, což pomáhá absorbovat vzduch potřebný pro dýchání kořenů.

Jak tedy zavlažovat, aby půda byla vlhká a zároveň vzdušná?  Je to velni jednoduché. Každý nebo každý druhý den byste měli zvednout květináč, a ten který bude příliš těžký, nezalívat. Všechny ostatní by měly být zality tak, aby voda vytekla a půda zůstala vlhká. Pokud kořeny nebudou dýchat několik hodin, není to nic špatného. Voda následně odteče a půda se opět stane vzdušnou.  Naproti tomu, pokud znovu rostliny zalijete, půda bude trvale mokrá, což způsobí, že rostlina bude trpět. Pokud budete opět zalévat až v okamžiku, kdy budou květináče lehčí, bude mít rostlina dostatek vzduchu pro dýchání kořenů. K tomu prakticky nedojde, pokud rostliny zůstávají utopeny ve vodě po dobu 12 hodin. Pokud po několika dnech se květiny zleknou, měli byste je zalít. Pokud je půda zcela suchá, rostlina přestane růst a dokonce začne za dva dny uvadat. Nadměrně suchá půda nedokáže zadržet vodu a je třeba jí po 20 minutách znovu zalít, aby se voda absorbovala. Kromě toho by měla být voda dodávána při vlažné a ne příliš nízké teplotě, aby nedošlo u kořenů k šoku.

01

Přelitá rostlina 

Mnoho lidí nemá ve zvyku květináče zvedat, nebo se jim jednoduše nechce, a proto dochází k přelévání, protože vidí jen suchou půdu na povrchu květináče. Některé substráty mají tendenci na povrchu vyschnout, zatím co jádru zůstává dostatečně vlhké. Existují i substráty, které i přes dostatečné zalévání schnou jak na povrchu, tak v jádru. Proto by bylo lepší, kdybyste před každým zalití květináč zvedli. Budete mít jistotu, že nedojde k přelití.

Pokud budete hojně zalévat a voda vytvoří louži, znamená to, že je hladina vody ve stejné úrovni jako půda. Voda bude absorbována do půdy, což může v případě vysoce absorbujícího typu půdy vést k opětovnému nahromadění vlhkosti. Obvykle se to řeší použitím suché půdy nebo posazením květináčů na vyšší úroveň, např. podložením kamennými dlaždicemi nebo kameny. Dřevo nebo polystyren mohou plesnivět. Lze použít i plastové distanční vložky.

Pěstitelé by se tedy neměli řídit podle striktních rozvrhů, neboť zalévání by se mělo přizpůsobit typu půdy.  Také byste měli vysledovat květináče, které potřebují zalévat více a které méně. V první fázi vývoje rostlin mohou intervaly zavlažování být až několik dní. U větších rostlin, které potřebují více vody, by měly být intervaly zkráceny. Pokud je rostlina velmi malá a nevyžaduje hodně vody, je umístěna do velkého květináče s půdním substrátem, který je náchylný k zadržování vody, může být intenzivní zavlažování kontraproduktivní. Pokud je nutné ještě určit potřebu vody, změňte buď interval dalšího cyklu zavlažování, nebo smíchejte půdu s perlitem, aby byla půda vzdušná, i když je mokrá.

I když uděláte vše správně, ale budete špatně zalévat, váš výnos nebude ani z daleka takový jaký očekáváte. Ti, kteří chtějí pěstovat v půdních substrátech, by si měli zcela ujasnit techniku zalévání, aby dosáhli výsledků, které předpokládají.

Používáme ověření věku Adulto