CANNA TERRA - pěstební směsy

 

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích

 

Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin v krátkých cyklech!

Ne všechny pěstební směsi jsou použitelné při pěstování plodin v krátkých cyklech. Tři nejdůležitější faktory, které by se měly posuzovat, jsou struktura, předhnojení a kyselost. Dobré předhnojení a kyselost jsou naprosto nezbytné pro úspěšnou sklizeň. Pěstební směs, minerální plsť (rockwool) a kokos jsou tři nejdůležitější pěstební substráty pro rychle rostoucí rostliny. Velká výhoda pěstební směsi je to, že jde o médium, se kterým se dá snadno pracovat.

Pěstební směs je především biologické a přírodní médium, což vysvětluje jeho velkou oblibu mezi organickými pěstiteli. Zároveň když je směs použita v kombinaci s hnojivy CANNA, nezůstávají po použití v růstovém substrátu téměř žádné usazeniny, což znamená, že může být použita jako podpůrný prostředek šetrný k životnímu prostředí bez jakýchkoliv dalších komplikací. Pěstební směs založená na rašelině je běžně považována za „organickou“ a „přírodní“, ačkoliv to tak není, protože často obsahuje prvky jako perlit a minerální živiny, které prošly zpracováním. Perlit je anorganický materiál vyrobený průmyslovým zpracováním.

 

Historie

Přibližně 12000 let před naším letopočtem ustupovaly ledovcové jazyky poslední doby ledové severním směrem a zanechaly za sebou neúrodnou, písčitou zem. První vegetace brzy uhynul a vytvořila první tenkou vrstvu rašeliny, kterou je stále možné najít v tzv. „tmavé“ vrstvě.

Následovalo dlouhé tvořivé období, přerušené krátkými dobami ledovými kolem let 6000 a 3000 př.n.l., které vytvořilo černou rašelinnou vrstvu. Toto se udává jako začátek nového období, během kterého se mohla tvořit bílá rašelinná vrstva. Mezivrstva mezi bílou a černou rašelinou se nazývá „šedá“ rašelina. Vegetace nebo „horní“ vrstva vyprofilovaly vrchní vrstvu.

 

Dostupné znalosti

Rašelina je základem každé dobré pěstební směsi. Obvykle pochází z oblastí, kde je nízký obsah minerálů v dešťové vodě a proto obsahuje málo živin. Z toho důvodu je nutné do pěstební směsi všechny živiny potřebné pro růst dodávat. Toho lze dosáhnout použitím speciálně připravených pěstebních směsí nebo biologických přídavků, např. granulovaných řas, krevní moučky, rybí emulze, sušené kravské mrvy, rohové moučky, kostní moučky a žízalího trusu. Protože rašelina má dále schopnost nasávat stopové prvky, obzvláště měď, je důležité vědět, že mohou být také přidávány. Množství stopových prvků, které mohou být rašelinou absorbovány, záleží na typu rašeliny, např. spagnum ross absorbuje méně než zahradní rašelina. Většina pěstebních směsí, které jsou dostupné v obchodech, už obsahuje potřebné živiny a mají správný stupeň kyselosti. To zajišťuje stabilní prostředí pro kořenový systém a snižuje pravděpodobnost problému s množstvím živin. Velká přednost pěstebních směsí je to, že jde o médium, se kterým je jednoduchá práce. Dalším důvodem, proč si mnoho pěstitelů volí právě pěstební směsi, je fakt, že v porovnání s minerální plstí nebo kokosem má pěstební směs delší tradici používání a tedy více znalostí a zkušeností.

 

Složení pěstební směsi

Složení pěstební směsi určuje, kolik vody a vzduchu se dostane ke kořenům. Vzduch je důležitý pro zásobování kořenů kyslíkem a také pro mikroorganismy v kořenovém systému. Kořeny potřebují kyslík k růstu, k udržování kořenového systému a k přijímání vody a živin. V případě rychle rostoucích rostlin je dodávání správného množství vzduchu naprosto nezbytné k zajištění kvalitních výsledků pěstování. Nedostatek vzduchu v počátečních fázích růstu rostlin vede ke špatnému rozvoji kořenového systému, což způsobuje menší konečnou sklizeň. Abychom měli jistotu, že kořenové prostředí má dostatek vzduchu, je třeba v pěstební místnosti využívat kyslík ze vzduchu, což se děje difúzí.

Struktura připravené pěstební směsi v podstatě závisí na kvalitě použitých surovin. Abychom získali kvalitní pěstební směs, je třeba začít s čistou rašelinou, která má ustálené strukturální charakteristiky.

Vertikální řez nebo škrábaná rašelina?

K vytěžení rašelinových ložisek se užívají dvě metody: levnější, ale také méně účinná spočívá v „seškrabování“ vrchní vrstvy rašeliny. Nevýhodou této techniky je menší hrubost struktury, což má nežádoucí vliv na poměr vzduchu a vody. Druhá metoda spočívá v řezání rašeliny vertikálně. Jde o nejznámější a nejpoužívanější metodu již v dávných dobách. Už rašelinné bloky používané jako palivo při vaření a vytápění domů byly řezány tímto způsobem. Je to ovšem dražší způsob získávání rašeliny. Když je rašelina krájená do bloků, musí být ručně otáčená, aby vyschla. Čím hrubší rašelina je, tím lepší bude později poměr mezi vodou a vzduchem, který obsahuje, a tak zajistí lepší rozvoj kořenových systémů v substrátu, rostliny jsou zdravější a snižuje se tendence pěstební směsi k houstnutí.

 

Vrchní nebo spodní

Jednou z hlavních složek pěstební směsi je rašelina. Jde o staletí starý, přírodní materiál, který vzniká ze starého porostu. Rašelina pochází z oblastí, kde se díky klimatickým podmínkám nová vegetace tvořila rychleji než vegetace stará mohla shnít. Pomalu ale jistě vytvořil tento proces vrstvu organického materiálu, který může být až několik metrů hluboký.

Rozlišujeme dva typy rašeliny: vrchní a spodní rašelina. Spodní rašelina vzniká v oblastech, kde je vysoká hladina spodní vody a je zde dostatek živin. Spodní rašelina obvykle obsahuje vysoký podíl shnilého materiálu a může obsahovat vysoký podíl bahna, písku a škodlivých solí, což ji činí nevhodnou pro kvalitní pěstební směs. Naproti tomu vrchní rašelina je vytvářená pod vlivem dešťové vody v oblastech s nízkým podílem živin a základní složkou je sphagnum moss. Jde o malou rostlinu, která odumírá odspodu, zatímco horní část dál roste na svých vlastních zbytcích. Můžeme zde nalézt i zbytky jiných rostlin, například suchopýr.

Sphagnum moss

Sphagnum moss je obzvláště vhodný materiál na růstové substráty, protože jde o materiál přírodní, lehký, čistý a snadný na zpracování. Má nízký obsah živin, kyselost v rozmezí 3,5 až 4,5 a má dobré vlastnosti zadržování vody (až 20násobek své vlastní hmotnosti). Vrstva horní rašeliny v rovinatých rašelinných oblastech severozápadního Německa obsahuje různé vrstvy vznikající v různých obdobích.

 

Různé druhy vrchní rašeliny!

Existuje celá řada typů a kvality vrchní rašeliny. Vlastnosti rašeliny závisí mimo jiné na hloubce, ze které je těžena, způsob těžby a klimatické podmínky oblasti. Když se podíváme na jednotlivé vrsty rašeliny odshora dolů, najdeme následující typy:

„Vrchní vrstva“ rašeliny

„Vrchní vrstvu“ nalezneme na horní části řezu rašelinou. Podle německých norem těžby rašeliny by tato vrstva měla zůstat na písečném podloží poté, co byla vykopána bílá a černá rašelina. Když došlo k přeměně země na zemědělskou půdu, byla tato zbývající rašelina hluboce zaorána do písečného podloží a smíchána s ním. V současnosti je třeba povolení k použití „vrchní vrstvy“ rašeliny do pěstebních směsí. Nevýhodou „vrchní vrstvy“ rašeliny je to, že ne vždy má stejnou homogenní konzistenci.

Sphagnum moss rašelina

 

Jde o mladou, částečně rozloženou rašelinu, která je schopná absorbovat deseti- až dvanáctinásobek své hmotnosti vody. Má světlou barvu a je téměř výhradně tvořena různými druhy Sphagnum moss. Protože jde o relativně mladý organický materiál, rozkládá se rychleji než starší typy rašeliny. Sphagnum moss rašelina, která pochází ze severní Evropy, je v současnosti používána především v dražších druzích pěstebních směsí.

Rašelinný humus

Rašelinný humus nebo rašelinný prach je stahovaný z vrchní vrstvy rašeliny. Má světle hnědou barvu a je pouze částečně rozložený. Rašelinný humus je schopen pojmout ke své hmotnosti minimálně osminásobek vody. Absorpce a uvolňování vody jsou ale pomalejší než u Sphagnum moss rašeliny. Rašelinný humus je dostupný v jemné, normání nebo hrubé konzistenci, záleží na metodě těžby.

Jemný humus je těžen horizontálně, rašelina je odřezávána vrstvu po vrstvě, poté je sušena a sbírána. Jde jednoznačně o nejlevnější způsob. Abychom dosáhli hrubší struktury, musí se používat dražší vertikální metoda těžby.

Černá rašelina (nezamrzající)

Nezamrzající černá rašelina, známá také jako stará rašelina, není vhodná pro použití v pěstebních směsích, protože při vysychání příliš sesychá a tedy má menší schopnost zadržovat vodu. Když se dobře vysuší, je velice tvrdá (lisovaná rašelina) a používá se jako palivo.

Zahradní rašelina

Zahradní rašelina je důležitý zdroj pro produkci zvlažovacích směsí. Je vyráběna tak, že se nechá mokrá černá rašelina zamrznout. Kvalita záleží na tom, při kolika stupních se nechala rašelina zamrznout. Zmražení černé rašeliny zlepšuje její schopnost zadržovat vodu a snižuje pozdější sesychání. Po vysušení je schopná pojmout až 4násobek své hmotnosti vody. Zahradní rašelina má tmavě hnědou barvu, což je dobrý znak toho, že již dosáhla pokročilý stupeň rozkladu. Skládá se z velmi jemných částeček, takže má relativně malý obsah vzduchu.

„Barevná“ rašelina

„Barevná“ rašelina je těžena z vrstev mezi bílou a černou rašelinou. Tato vrstva je rozložená více než bílá vrstva a barva je taktéž mezi černou a bílou rašelinou. „Barevná“ rašelina absorbuje méně vody než rašelinný humus a sphagnum moss rašelina.

 

CANNA TERRA Nutrients

Od doby, kdy byly uvedeny na trh, CANNA Terra Vega a CANNA Terra Flores se staly nejpoužívanějšími hnojivy pro pěstební směsi na pěstování rychle rostoucích rostlin v krátkých cyklech. CANNA TERRA je přizpůsobená právě potřebám těchto rostlin. Terra Vega a Terra Flores obsahují všechny potřebné živiny ve formě, která může být přímo absorbována, a zajištěn optimální přísun živin od samého začátku pěstování. 

V průběhu vývoje hnojiv CANNA TERRA byla věnována velká pozornost interaktivním procesům, které existují mezi výživou rostlin a pěstebním médiem, a proto není třeba se obávat kvality hnojiv CANNA během celého procesu pěstování.

CANNA Terra Vega

 

 

 

 

 

Vývoj vitálních, mladých výhonků a dobrý vývoj kořenů jsou znakem zdravého, rychlého růstu. Toto je základem pro dosažení výborných výsledků. Terra Vega obsahuje všechny nutriční složky potřebné pro tuto fázi vývoje. Terra Vega je univerzální hnojivo vhodné pro použití ve všech typech pěstebních směsí.

CANNA Terra Flores

 

Samozřejmě je žádoucí, aby všechny nutriční složky, které rostliny potřebují, měly být v období bujného květu okamžitě využitelné ve správném poměru. Z toho důvodu obsahuje Terra Flores všechny živiny, které rostlina v období květu potřebuje.

V období růstu rostlin se snižuje potřeba rostlin přijímat dusík právě tak, jak se zvyšuje jejich potřeba draslíku a fosfátů. K upravení těchto měnících se podmínek obsahuje Terra Flores správná množství všech stopových prvku, které rostliny potřebují a zajišťují vynikající květ.

 

Pěstební směsi CANNA TERRA

Chcete to nejlepší z nejlepšího? Potom byste měli zvolit pěstební směsi CANNA společně s TERRA hnojivy. Dostupné jsou tři směsi: CANNA Terra Seedmix pro semena a řízky, CANNA Terra Professional pro nové rostliny a CANNA Terra Professional Plus pro nejlepší možnou sklizeň. Tyto směsi jsou nejlepší co se týká struktury a předhnojení. Jsou-li použity v kombinaci se speciálně vyvinutými hnojivy, jako jsou Terra Vega a Terra Flores, budete mít vynikající výsledky.

Terra Seedmix

Revoluce v klíčení. Jen to nejlepší je dostatečně dobré pro klíčení semen. To je důvod, proč CANNA vyvinula speciální směs pro semena. CANNA Terra Seedmix má stejnorodou strukturu, která zajišťuje schopnost udržení velkého množství vody. Semena tak mají možnost vyklíčit v nejlepších možných podmínkách. Zemina v CANNA Terra Seedmix byla smíchána z velmi čistého kokosového vlákna, čímž umožňuje semenům vyklíčit rychleji než na jiných pěstebních substrátech. To je důvod, proč je CANNA Terra Seedmix vynikající směsí pro kořenové řízky!

Terra Professional

CANNA Terra Professional je obohacený pěstební substrát, který splňuje nejpřísnější standarty RHP. Od ostatních substrátů se odlišuje tím, že je vyráběn z nejkvalitnějších surovin, svou čistotou a jemnou strukturou. CANNA Terra Professional je organický produkt se stejnorodou strukturou, je 100% přírodní a je zcela bez škodlivých virů a chorob. Jde o komplexní systém voda/ vzduch, který vytváří ideální podmínky pro téměř každý způsob pěstování a po použití je z něj výborný zlepšovací prostředek do pěstebních směsí.

 

Předcházet poškození!

Rašelina je přirozeně poměrně kyselá (pH 3,5 až 4,5), takže na zvýšení pH se přidává vápenec. Zeminy vždy obsahují vápenec. Množství vápence, které tedy musí být přidáváno, závisí na složení rašeliny. Například zahradní rašelina vždycky vyžaduje více vápence než rašelinný humus, aby se pH zvýšilo. V průměru je třeba 5-6 kg vápence na m3 (1000 l) na zvýšení pH. Po přidání vápence trvá stabilizace pH několik týdnů. Pokud se vápenec nepřidává, nebo ho není dostatek, absorbuje zemina vysoké koncentrace prvků jako mangan, železo nebo fosfáty, což může vést k viditelným známkám přehnojení. 

Vysoká koncentrace hliníku může dosáhnout až k toxickému množství, které vede k tloustnutí kořenů, což omezuje schopnost kořenů dodávat živiny. Pokud má zemina pH příliš nízké, přidání 20 g vápence (Dolocal) na 10 litrů zvýší pH o jeden bod. Správná kyselost zeminy je mezi 5,8 a 6,2. Hodnoty vyšší než 6,2 mohou vést k usazování fosfátů ve formě fosforečnanu vápenatého, což je pro rostliny nevhodné prostředí.

Co je RHP?

Pěstební směsi dostupné na trhu se výrazně liší v kvalitě. V Holandsku se RHP zaměřuje na kontrolu kvality rašelinných produktů, složky zeminy, pěstební směsi a substráty jako jsou kokos, perlit, pemza apod. Substráty a jejich složky, které mají známku kvality RHP, jsou substráty bezpečné (málo plevele a žádné zárodky nemocí), ale neposkytují záruky úspěšné sklizně. Ve skutečnosti, známka kvality RHP neříká nic o přesné struktuře a chemickém složení zeminy. Pěstební směsi se mohou lišit i v ceně. Směsi založené na zahradní rašelině jsou všeobecně levnější než směsi založené na vzdušné bílé rašelině, a je také třeba říci, že hrubší stupně bílé rašeliny jsou podstatně dražší než jemná rašelina.

 

Spolehlivé metody měření

Nejspolehlivější způsob měření množství živin v pěstební směsi je použití metody těžby 1:1,5, která se používá k určení EC a pH kořenového prostředí. EC a pH drenážní vody se budou běžně měnit, protože pěstební směs je schopná vracet množství prvků nebo je i zcela odmítat. Nejlepší je provádět analýzu 1:1,5 po třech až pěti týdnech. Nejsnazší způsob provedení analýzy je pokračovat podle následujících bodů:

  1. Připravte si vzorek pěstební směsi, použijte vrtáček nebo lžíci, naberte pěstební směs z velkého množství různých míst, aby byl vzorek dostatečně reprezentativní.
  2. Vložte vzorek do mísy a přesvědčte se, že je vzorek dostatečně vlhký. To zjistíte mačkáním směsi v ruce, pokud vymačkáte vodu, je to v pořádku. Ke zvýšení vlhkosti přidejte destilovanou vodu a směs dobře promíchejte.
  3. 250mililitrovou odměrku naplňte 150 ml destilované vody, přidejte pěstební směs do množství 250 ml, dobře promíchejte a nechte odstát alespoň 2 hodiny.
  4. Znovu dobře promíchejte a změřte pH. Směs, kterou máte nyní, přefiltrujte a změřte EC. Požadované hodnoty EC jsou mezi 1,1 a 1,3 a pH mezi 5,8 a 6,2.

 

Lepší výsledky

Na základě výsledků předchozích výzkumů správného poměru vody a vzduchu v CANNA substrátech, připravila CANNA praktické testy k použití na pěstební směsi složené z kvalitních porézních materiálů. Tyto směsi byly porovnány s oblíbenými na trhu běžně dostupnými pěstebními směsmi obsahujícími perlit. V různých pěstebních prostorách byla polovina rostlin zasazena do směsi obsahující perlit a polovina do vzdušnější směsi. Ovzduší a hnojení bylo shodné pro všechny rostliny. Po třech týdnech již byly znát viditelné rozdíly. Rostliny ve vzdušnější směsi prokazovaly výrazně lepší růst, v průměru byly až o 5 cm vyšší a měly silnější stonky. Měly méně povadlých listů během nočního sledování, ačkoliv rostliny dostávaly správné množství vody ve tmě, což je nezbytný předpoklad pro správný růst a květ. Výsledky těchto testů ukázaly význam potřeby dostatku vzduchu pro kořenový systém.

Předcházejte stresu!

Ve právně fungujícím kořenovém systému budou některé kořínky odumírat a nové tvořit. Mrtvé kořeny jsou ideálním prostředím pro tvorbu patogenů. Jakmile se v mrtvých kořenech rozmnoží patogenní houby, jsou ohroženy a poškozeny i zdravé kořeny, což způsobí výrazný pokles kořenové funkce. Výsledkem toho je stres rostliny a růst se zpomalí. Vhodnou prevencí je CANNAZYM. Enzymy obsažené v CANNAZYMU zajišťují rychlou přeměnu mrtvých kořenů na minerály a sacharidy.

Tyto prvky jsou důležitým zdrojem živin jak pro rostliny tak pro zeminu. Rozkladem kořenů také vzniká jedovatý materiál, což se otočí a pravděpodobnost vzniku infekce patogenními houbami je výrazně omezena. Zároveň s tím obsahuje CANNAZYM množství lehce vstřebatelných enzymů, které stimulují rostlinu k tvorbě nových kořenů. Toto jsou důvody, proč by CANNAZYM měl být pravidelně přidáván do živného roztoku od druhého týdne růstu rostlin a to v poměru 1:400.

Dobrý začátek je polovina práce!

Dobrý začátek je základem pro dosažení dobré sklizně. Při nákupu se přesvědčte, že kupujete semena, které jsou vhodné pro vámi zvolený způsob kultivace, venkovní nebo vnitřní. Klíčení semen zlepšíte při dodržení následujících kroků:

1. Umístěte semena do sklenice vody. Vodu měňte každý den, pokud je to třeba. Semeno je životaschopné, když se otevře a objeví se malé kořínky.

2. Nenechte kořínky příliš vyrůst, protože pak jsou při sázení náchylné ke zlomení a rostlina poté nemůže správně růst.

3. Vyjměte klíčící semena z vody a opatrně je zasaďte do samostatných kořenáčů do jamky, která je 2 až 3 cm hluboká a pečlivě zasypte pěstební směsí. Zhruba po týdnu se na povrchu objeví první rostlinky a pokud je všechno v pořádku, 80 – 90 % semen vyroste.

4. Zasaďte malé rostlinky do kvalitní pěstební směsi jako CANNA Terra Professional nebo CANNA Terra Professional Plus. Směs lehce zatlačte. Vzdušnost je velice důležitá k rozvoji dobrého kořenového systému.

5. Nikdy nesejte příliš hluboko, což by znemožnilo klíčku vyrůst nad povrch a rostlina by se nerozvíjela. Všeobecně se uvádí, že hloubka setby je dostatečná kolem 1,5 cm.

6. Ke stimulování lepšího růstu kořenů a k podpoře růstu rostliny doporučujeme v průběhu prvního týdne růstu přidat 2x až 3x RHIZOTONIC.

7. Přidejte rostlinám v růstové fázi CANNA Terra Vega a v období květu CANNA Terra Flores. Období květu začíná v momentu, kdy se objeví první květ.

100% rostlinný

RHIZOTONIC je účinný kořenový stimulátor založený na rostlinném základě. Umožňuje mimožádný růst kořenů a tím napomáhá rostlinám k rychlejšímu zakořenění. Z toho důvodu je RHIZOTONIC ideálním produktem pro řízky a sadbu nebo pro rostliny, které se špatně vyvíjely po nevhodném zacházení. Zároveň s tím RHIZOTONIC obsahuje širokou škálu stopových prvků, které jsou rostlinám prospěšné. Při prvních dvou nebo třech použitích RHIZOTONICU byste ho měli přidávat do zálivky v poměru 1:250 nebo ho rozpračovat na listy.

Vyšší úroda

PK 13/14 je čistá, kvalitní směr fosforu a draslíku, která se často přidává v průběhu květu. Přidává se k rostlinám zároveň s hnojením 3 až 4 týdny před sklizní. Rostliny v období květu mají větší potřebu forforu (P) a draslíku (K) a dodání PK 13/14 tuto potřebu uspokojí. PK13/14 se snadno rozpouští a poté je okamžitě rostlinou využitelný. Abyste získali maximální možný užitek tohoto produktu, použijte ho společně s CANNABOOST. To přesně optimalizuje vaše výsledky.

 

Tipy na pěstování

Příliš vysoká hodnota EC zvyšuje možnost spálení rostliny, obzvláště pokud jsou rostliny umístěny přímo pod zdrojem světla. Ke snížení rizika spálení můžete propláchnout pěstební směs CANNAZYM em (kyselost pH 5,8 pomocí CANNA pHGrowth)

Máte problémy s pěstební směsí, která příliš zhoustla a nyní hůř absorbuje vodu? Tomu lze předcházet smícháním pěstební směsi se směsí CANNA COCO, což zaručí opět snadnou absorpci.

Ke správnému rozvoji kořenů by zavlažovací voda měla být v rozmezí teplot 20 – 25 °C. Při teplotě nižší než 15 °C rychle klesá schopnost kořenů absorbovat vodu, což vede k nižší sklizni. Pokud je na zavlažovací roztok použita studená voda, pH později při zahřátí vody stoupne. V tomto případě vysokému pH lze předcházet nastavením poněkud nižšího pH už na začátku.

Přejděte od CANNA Terra Vega k CANNA Terra Flores, když se začnou vyvíjet květy. Běžně toto nastane poté, kdy byly rostliny osvětleny 12 hodin denně po dobu 1 až 3 týdnů.

Nikdy neřeďte víc CANNAZYM u, než můžete spotřebovat za 10 dní.

Věnujte se pečlivě nastavení zásobníku živin. To je základní předpoklad pro správný růst, květ a rozvoj rostlin a investovaný čas se vrátí v kvalitní úrodě.

Listová výživa CANNA RHIZOTONIC je nejúčinnější, když se užívá zhruba v čase rozsvěcování při vnitřním pěstování nebo těsně před východem slunce při pěstování venku.

CANNAZYM může být podáván nepřetržitě a nejsnazší způsob je přimíchání do hnojení v poměru 2,5 ml/l, 1:400, nebo může být přidáván jednou týdně v poměru 10 ml/l, 1:100. Další možnost je přidávání CANNAZYM u do zásobníku vody, a to ve chvíli, kdy je plný z 25 % v poměru 10 ml/l, 1:100. Díky CANNAZYMu je také pěstební směs vhodnější pro opakované použití.

Chcete zvýšit nebo snížit pH použitím pH+ nebo pH-? K usnadnění správného dávkování rozmíchejte malé množství pH+ nebo pH- v hrnku. Snažte se dosáhnout správné kyselosti napoprvé. Při použití velkého množství pH+ nebo pH- následně po sobě naruší koncentraci bikarbonátů ve vodě a tak negativně ovlivní její pufrační kapacitu.

Čím více hnojiva se přidává do pěstební směsi předem, tím obtížnější je pro řízky živiny odebírat. Tomu můžete předcházet použitím pěstebních směsí CANNA.

Hromadění fosfátů a draslíku se dá předcházet používáním CANNA PK 13/14 maximálně jednou týdně.

 

 

Používáme ověření věku Adulto