FANTAZIE pro Muškáty a balkónové rostliny

Neohodnoceno
Značka: AgroBio Opava
Kód: 24213/250
od 49 Kč / ks
FANTAZIE pro Muškáty a balkónové rostliny
Neohodnoceno
Značka: AgroBio Opava
objem: 250ml
Skladem na dotaz | 24213/250
49 Kč / ks
objem: 500ml
Skladem na dotaz | 24213/500
79 Kč / ks

FANTAZIE pro muškáty a balkónové rostliny

 

 Jak účinkuje

 • podporuje bohaté nakvétání balkónových rostlin
 • zvyšuje počet květů
 • podporuje kvetení po dlouhou dobu
 • zvyšuje růst a zlepšuje kondici rostlin

 

Pro jaké rostliny 

 • muškáty (pelargonie)
 • petunie
 • surfinie a další balkónové rostliny

 

Použití

 • zálivkou nebo postřikem na list v dávce 20 ml / 1 l vody
 • opakujte 1 x týdně po celou dobu vegetace rostlin

 

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI Omyjte velkým množstvím vody
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • P501 Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů
 • EUH 210 Na vyžádání je k dspozici bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: